Funkce CNC programování ve FeatureCAM

Co je nového ve FeatureCAM 2018

FeatureCAM 2018® obsahuje nové jednodušší uživatelské prostředí Ribbon, zvýšení automatizace obrábění, nové možnosti čtení dat třetích stran a další funkce zvyšující produktivitu.


Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání a mnohem lepší práci s 3D.

Automatický úhel dokončení
Na základě obráběné oblasti může systém navrhnout optimální úhel řádkování u dokončení.

Automatické 3+2 polohování
PREMIUM, ULTIMATE
Použijte limity os stroje k automatickému určení standardního nebo alternativního vyklonění nástroje.

Vylepšené spirálové frézování
Nastavte křivku ostrůvku pro efektivnější spirálové frézování bez frézování vzduchu.

Synchronizace dlouhotočů
ULTIMATE
Programujte a simulujte rozšířené synchronizace, včetně oboustranných nástrojů u dlouhotočných automatů.

Laserové řezání v PartMaker
ULTIMATE
Programujte laserové obrábění přímo z modulu PartMaker.

Protahování
ULTIMATE
Používejte v modulu PartMaker nástroje protahování.

Vylepšené procesy PartMaker
ULTIMATE
Prohlížejte a používejte interaktivní 3D modely v seřizovacím listu a další vylepšení simulace.


FeatureCAM 2017

FeatureCAM 2017 obsahuje lepší podporu CNC strojů,
definice založené na modelech a více možností pro vysoko-rychlostní obrábění.


Produktové a výrobní informace
Importujte a prohlížejte geometrické rozměry a tolerance (GDaT) přímo z 3D modelu.

Předvrtání pro dráhy Vortex
Nyní je možné zadat místo předvrtání a tedy i rozjíždění HSM frézování Vortex.

Programování dlouhotočů
ULTIMATE
Programujte a simulujte dráhy vytvořené pro dlouhotočné soustružení.

ViewCube
Uživatelské prostředí dostalo do grafického okna rotační kostku pro lepší přístup k pohledům.

PartMaker: protahování
ULTIMATE
Modul PartMaker nyní obsahuje nástroje pro programování protahování.

PartMaker: vylepšené 2.5D frézování
ULTIMATE
2.5D strategie modulu PartMaker obsahují nové možnosti 2.5D frézování.Funkce pro CNC programování

Automatizace programování

Odstranění zbytečných kroků
FeatureCAM automatizuje definici prvků pro obrábění, navrhuje nástroje, dosazuje řezné podmínky i kroky nástroje. Odstraňuje zbytečné opakující se postupy.

Rozpoznání prvků z modelu
FeatureCAM z načteného 3D modelu automaticky hledá všechny obrobitelné technologické prvky.

Vestavěná inteligence
FeatureCAM definuje celé prvky, které pod sebou obsahují všechny potřebné operace vedoucí ke správnému obrobení dílce.

Plná kontrola programování
Ať jsou dráhy vytvořeny automaticky nebo ručně, vždy má uživatel plnou kontrolu nad nastavením a samotným obráběním.

Simulace a bezpečnost

Automatické vyhnutí se kolizím
FeatureCAM obsahuje možnosti vyhnutí se vybraným částem modelu, odstřižení kolizních drah i vyklonění nástroje pro zabránění kolize nástrojové sestavy.

Upnutí dílce
Vyberte si z databáze předdefinované svěráky, nebo vlastní způsob upnutí. Můžete využít automaticky vyhnutí se upínkám a svěrákům.

Simulace a verifikace
FeatureCAM obsahuje 2D, drátovou i 3D simulaci, u které je možné navíc zobrazit porovnání výsledku obrábění dílce s původním 3D modelem.

Limity stroje
Nastavte lineární i rotační limity stroje pro obrábění. Simulace hlídá překročení limitů a tedy samotnou obrobitelnost na stroji.

Aplikace pro CNC obrábění

CNC frézování
FeatureCAM obsahuje nástroje pro 3 osá, 4-osá i 5 osá centra, včetně konfigurací strojů stůl-stůl, stůl-hlava a hlava-hlava. Také obsahuje soustružnické operace pro soustružnické cykly na frézovacích centrech.

CNC soustružení
Využijte nástrojů pro kompletní programování soustružnických center, včetně odjehlení hran, zbytkového soustružení, detekci podřezání, operací s proti-vřetenem a další.

Soustružnicko-frézovací centra
FeatureCAM je vynikající pro programování soustruhů s naháněnými nástroji i multifunkčních center s podporou souběžného i následného soustružení dvěma hlavami a také podporou naklápěcí osy B apod.

Multifunkční stroje Bar-Fed Mill
programujte vertikální frézovací centra kombinující klasické soustružení a frézování s řízením proti-vřetene a naklápěcí osy B.

Drátové řezání (EDM)
Programujte 2 osé nebo 4 osé řezy s automatickým vytažením kontur z ploch 3D modelu.

Dlouhotočné automaty
Součástí edice Ultimate je PartMaker, špičkový nástroj pro nativní programování dlouhotočných automatů, včetně simulace všech částí stroje, s bezvadnými postprocesory.