Funkce pro CNC programování ve FeatureCAM

CAD/CAM software FeatureCAM je unikátní svým automatizačním přístupem k CNC programování frézek, soustruhů a drátových řezaček. Díky opravdu vysokému stupni automatizace dokáže podstatně snížit čas přípravy výroby a zjednodušit celé programování. Hodí se proto jako silné a jednoduché řešení pro programování operátory přímo u strojů.

Co je nového ve verzi 2020 
Co je nového ve verzi 2019
Co je nového ve verzi 2018
Co je nového ve verzi 2017

Automatizace programování

Odstranění zbytečných kroků
FeatureCAM automatizuje definici prvků pro obrábění, navrhuje nástroje, dosazuje řezné podmínky i kroky nástroje. Odstraňuje zbytečné opakující se postupy.

Rozpoznání prvků z modelu
FeatureCAM z načteného 3D modelu automaticky hledá všechny obrobitelné technologické prvky.

Vestavěná inteligence
FeatureCAM definuje celé prvky, které pod sebou obsahují všechny potřebné operace vedoucí ke správnému obrobení dílce.

Plná kontrola programování
Ať jsou dráhy vytvořeny automaticky nebo ručně, vždy má uživatel plnou kontrolu nad nastavením a samotným obráběním.

Simulace a bezpečnost

Automatické vyhnutí se kolizím
FeatureCAM obsahuje možnosti vyhnutí se vybraným částem modelu, odstřižení kolizních drah i vyklonění nástroje pro zabránění kolize nástrojové sestavy.

Upnutí dílce
Vyberte si z databáze předdefinované svěráky, nebo vlastní způsob upnutí. Můžete využít automaticky vyhnutí se upínkám a svěrákům.

Simulace a verifikace
FeatureCAM obsahuje 2D, drátovou i 3D simulaci, u které je možné navíc zobrazit porovnání výsledku obrábění dílce s původním 3D modelem.

Limity stroje
Nastavte lineární i rotační limity stroje pro obrábění. Simulace hlídá překročení limitů a tedy samotnou obrobitelnost na stroji.

Aplikace pro CNC obrábění

CNC frézování
FeatureCAM obsahuje nástroje pro 3 osá, 4-osá i 5 osá centra, včetně konfigurací strojů stůl-stůl, stůl-hlava a hlava-hlava. Také obsahuje soustružnické operace pro soustružnické cykly na frézovacích centrech.

CNC soustružení
Využijte nástrojů pro kompletní programování soustružnických center, včetně odjehlení hran, zbytkového soustružení, detekci podřezání, operací s proti-vřetenem a další.

Soustružnicko-frézovací centra
FeatureCAM je vynikající pro programování soustruhů s naháněnými nástroji i multifunkčních center s podporou souběžného i následného soustružení dvěma hlavami a také podporou naklápěcí osy B apod.

Multifunkční stroje Bar-Fed Mill
programujte vertikální frézovací centra kombinující klasické soustružení a frézování s řízením proti-vřetene a naklápěcí osy B.

Drátové řezání (EDM)
Programujte 2 osé nebo 4 osé řezy s automatickým vytažením kontur z ploch 3D modelu.

Dlouhotočné automaty
Součástí edice Ultimate je PartMaker, špičkový nástroj pro nativní programování dlouhotočných automatů, včetně simulace všech částí stroje, s bezvadnými postprocesory.