Co je nového ve FeatureCAM 2017

FeatureCAM 2017 obsahuje lepší podporu CNC strojů,
definice založené na modelech a více možností pro vysoko-rychlostní obrábění.


Produktové a výrobní informace
Importujte a prohlížejte geometrické rozměry a tolerance (GDaT) přímo z 3D modelu.

Předvrtání pro dráhy Vortex
Nyní je možné zadat místo předvrtání a tedy i rozjíždění HSM frézování Vortex.

Programování dlouhotočů
ULTIMATE
Programujte a simulujte dráhy vytvořené pro dlouhotočné soustružení.

ViewCube
Uživatelské prostředí dostalo do grafického okna rotační kostku pro lepší přístup k pohledům.

PartMaker: protahování
ULTIMATE
Modul PartMaker nyní obsahuje nástroje pro programování protahování.

PartMaker: vylepšené 2.5D frézování
ULTIMATE
2.5D strategie modulu PartMaker obsahují nové možnosti 2.5D frézování.