Začínáme programovat s FeatureCAM

Online průvodce v češtině

Předmluva

Tento průvodce slouží zájemcům o stažení a vyzkoušení trial verze programu FeatureCAM. Tento průvodce obsahuje pouze některé základní možnosti programování a nenahrazuje plnohodnotné školení. V tomto průvodci je ukázán pouze zlomek funkcí v programu Autodesk FeatureCAM.

Každá lekce obsahuje video s kompletním postupem a následně i postup v textové podobě. Ke každému příkladu si můžete vždy stáhnout potřebná data.

Nemáte ještě FeatureCAM?
Přejít ke stažení zkušební verze FeatureCAM

Lekce 1 - frézování ve 2.5D

V této lekci se naučíte importovat 3D model, ustavit dílec, definovat polotovar a celý model obrobit pomocí 2.5D strategií.Stáhnout 3D model "FeatureCAM _Rozpoznani.x_t"

Vytvořte nový projekt s následujícími parametry:

 • Frézování
 • Milimetry

Pro uchování těchto nastavení i pro příště, je možné použít funkci: Uložit možnost jako výchozí

Do nově vytvořeného projektu můžete importovat ukázkový model s názvem FeatureCAM_rozpoznání.x_t. Importovat dílec můžete přetažením modelu do grafického okna FeatureCAMu.

Průvodce importem pomůže ustavit součást a určit počáteční bod programování.

 • Zarovnejte směr osy Z - vyberte libovolnou horizontální plochu.
 • Směr osy X můžete v případě potřeby určit pomocí dvou bodů a to na horizontální hranu modelu.
 • Tvar polotovaru kvádr.
 • Zadejte specifické rozměry polotovaru:
  • Délka: 205
  • Šířka: 130
  • Tloušťka: 26
  • Přídavky zvolte rovnoměrně, na jednotlivé stěny polotovaru, pomocí tlačítka Střed.
  • Odsazení Z: 0.6

Poznámka: desetinná znaménka se ve FeatureCAMu určují pomocí tečky.

 • Nulový bod určete do levého horního bodu na nejvyšší pozici modelu. Pro posunutí pracovní roviny v ose Z, můžete použít modré písmeno Z a dotknout se horní horizontální plochy, nebo zadat hodnotu -0.6.

Poznámka: pokud chcete umístit pracovní rovinu na roh modelu, postačí zvolit černou šipku u volby Vyberte pozici a dotknout se rohu modelu.

Pro nastavení manipulace s modelem můžete upravit jednotlivé klávesové zkratky, a to přes nastavení FeatureCAMu. V kartě Domů vyberte: Úpravy > Pohled > Dynamický.V předchozí části jsme si ukázali, jak můžeme ustavit dílec, nyní si dílec naprogramujeme. K programování ve FeatureCAMu využíváme tzv. Featurů, neboli technologických prvků.

 • Vytvořte Feature Rovina.
  • Bez jakéhokoliv offsetu.
 • Rozpoznejte výstupek.
  • Ze skupiny prvků z křivek vyberte Výstupek.
  • Zatrhněte rozpoznat z 3D modelu.
  • Použijte funkci Použít horizontální plochu a vyberte dno modelu.
  • Nadefinujte pozici vrcholu a dna výstupku.
 • Rozpoznejte kapsu.
  • Ze skupiny prvků z křivek vyberte Kapsa.
  • Ujistěte se, že máte aktivní funkci Rozpoznat z 3D modelu.
  • Použijte funkci Použít horizontální plochu a vyberte dno a stěnu středové kapsy.
 • Rozpoznejte díry.
  • Ze skupiny prvků z rozměrů vyberte Díra.
  • Ujistěte se, že máte aktivní funkci Rozpoznat z 3D modelu.
  • Rozpoznejte násobné díry a vyberte všechny, které Vám FeatureCAM nabízí.
 • Rozpoznejte Profily.
  • Ze skupiny prvků z křivek vyberte Profil.
  • Ujistěte se, že máte aktivní funkci Rozpoznat z 3D modelu.
  • Použijte funkci Vyberte strany ploch.
  • Vyberte 3 stěny na levé straně a jedenu stěnu profilu na pravé straně modelu.

 • Rozpoznejte zbylé Profily.
  • Ze skupiny prvků z křivek vyberte Profil.
  • Ujistěte se, že máte aktivní funkci Rozpoznat z 3D modelu.
  • Použijte funkci Automatické rozpoznání.
  • Deaktivujte filtr Vyjmout featury menší než.
  • Vyberte ty prvky, které ještě nemáte naprogramovány.

V tento okamžik máte naprogramovány veškeré Featury nezbytné pro obrobení importovaného dílce. Nyní můžeme provést simulaci a nějaké úpravy featurů. • Spusťte simulaci středovou čarou.
 • Spusťte 3D simulaci.

Pro přehlednější zobrazení 3D simulace můžeme aktivovat funkci, která zobrazí na 3D simulaci barvy dle použitých nástrojů. Toto nastavení aktivujete přes možnosti FeatureCAMu: Simulace > Obecné > Barvy nástroje.

Po simulaci je dostupný výpis detailů s odhadovaným časem frézování, seznamy nástrojů a NC kód. Všechny výstupy si můžete nechat zobrazit na pravé straně ve Výsledcích.

 • Pro změnu postprocesoru klikněte ve Stromu součástí na Postproces.
 • Pomocí tlačítka Procházet se Vám otevře složka s postprocesory, které jsou ve verzi Standard dostupné. Vyberte postprocesor Mazak.
 • Znovu spusťte simulaci a podívejte se na nový NC kód pro stroje Mazak.

Otevřete feature s názvem Kapsa 1. Ukážeme si jak můžete upravit vlastnosti konkrétního featuru.

 • Pomocí tlačítka Náhled nechte zobrazit nástrojové dráhy vybrané operace.
 • Ukončete simulaci a vraťte se do nastavení hrubovací operace Kapsy 1. V záložce Zanoření aktivujte funkci Zanořit po spirále.
 • Pomocí volby Náhled simulujte hrubovací operaci.
 • Pro hrubovací operaci vyberte nástroj o průměru 10.
 • Vyberte záložku P/O (posuvy/otáčky) a změňte otáčky na 4000.
 • Pomocí volby Náhled simulujte hrubovací operaci. Je viditelná redukce kroku do boku.
 • Pro hrubovací operaci změňte krok dolů na 5 mm a to v kartě Frézování.
 • Pomocí volby Náhled simulujte hrubovací operaci.
 • Pro hrubovací operaci změňte přídavek na hodnotu 0.3 a to v kartě Frézování.

Nyní jsme si ukázali, jak můžeme změnit nastavení jedné kapsy. Pro ovlivnění celého projektu můžeme využít Vlastnosti obrábění.

 • Ve Stromu součástí vyberte volbu Vlastnosti obrábění.
 • Pod volbou Frézování > Krok > Přídavek v sekci dokončení nastavte na 0.3.
 • Správnost Vašeho počínání si můžete ověřit otevřením Profilu 3, nahlédnutím do hrubovací strategie pod záložku Frézování a volbu přídavek.

Ověření správnosti naprogramování. FeatureCAM dokáže porovnat výsledek simulace s programovaným dílem. Porovnání bude patrné přímo na modelu pomocí několika barev. Kdy zelená barva značí správně obrobené plochy, modrá barva zbytkový materiál a červená barva porušení modelu.

 • Spusťte 3D simulaci.
 • Ve Stromu součástí vyberte solid, který programujete pravým tlačítkem myši a zvolte Použít solid jako cílovou část k porovnání.
 • V kartě Domů > Skupině Simulace > Zobrazit zvolte Porovnání součástí.

Otevřete feature s názvem Díra 2. Namísto vrtání u tohoto prvku nastavíme frézování. Budeme chtít, aby FeatureCAM předvrtal díru nejbližším možným vrtákem a zbytek dofrézoval.

 • Ve strategii zvolte vrtání/frézování.
 • Pod volbou Možnosti vrtání/frézování odeberte zatržítko Plný průměr vrtání.

Otevřete feature s názvem Vzor 3. Tento vzor obsahuje souřadnice a nastavení děr, které jsou na dně středové kapsy. Změníme jejich vlastnosti tak, aby z děr vznikly závitové díry M5x0.8.

 • Ve stromu vzoru 3 vyberte Díra 4.
 • Pod položkou Typ zvolte Díra se závitem.
 • Vyberte Standardní závit M5x0.8 a hloubkou závitu nastavte 5.

Ověřte správnost naprogramování na 3D simulaci.

 

Lekce 2 - frézování tvarových ploch ve 3DStáhnout 3D model "FeatureCAM_3D_Frezovani.x_t"

V nastavení zkušební verze FeatureCAMu nastavte licencování na typ Premium.

Vytvořte nový projekt s následujícími parametry:

 • Frézování
 • Milimetry

Pro uchování těchto nastavení i pro příště, je možné použít funkci: Uložit možnost jako výchozí

Do nově vytvořeného projektu můžete importovat ukázkový model pro 3D frézování s názvem: FeatureCAM_3D_Frezovani.x_t. Importovat dílec můžete přetažením modelu do grafického okna FeatureCAMu.

Průvodce importem pomůže ustavit součást a určit počáteční bod programování.

 • Zarovnejte směr osy Z pomocí dvou bodů určených na vertikální hraně modelu.
 • Směr osy X můžete v případě potřeby určit pomocí dvou bodů a to na horizontální hranu modelu.
 • Tvar polotovaru kvádr.
 • Rozpoznejte velikost polotovaru z velikosti importovaných dat.
 • Nulový bod určete do středu polotovaru.

Definice 3D hrubovací a dohrubovací strategie.

 • Vyberte 3D frézování.
 • Pomocí klávesové zkratky Ctrl A vyberte všechny plochy na modelu. Následně je přidejte do průvodce za použití tlačítka se zeleným symbolem plus.
 • Vyberte jednu operaci.
 • Hrubovací strategie Hladina Z.
 • Pomocí volby Zbytkové vyberte průměry nástrojů, které mají být použity: 25,10.
 • Dokončete průvodce.

Hromadná úprava kroku do boku a kroku dolů.

 • Ve stromu součástí vyberte Vlastnosti obrábění.
 • Vyberte Krok a pod volbou Hloubka zvolte 10.
 • V možnostech kroku pak nastavte radiální úběr 70.

Výsledek můžete ověřit na simulaci středovou čarou, nebo na 3D simulaci.

Jednotlivé úběry nástrojů nemusíte nastavovat globálně ve vlastnostech frézování, ale můžete je nastavit buď přímo u operace, nebo u nástroje. Nástroj pak dovoluje počítat i s materiálem, který se pro obrábění používá.V předchozím videu jsme si ukázali, jak můžeme ustavit dílec, definici hrubovací / dohrubovací operace a jak můžeme ovlivnit více operací v jednom projektu. Nyní si ukážeme dvě základní dokončovací operace.

 • Otevřete původní 3D feature a ve stromu strategie vyberte Proces > Nová operace.
 • Mezi speciálními strategiemi vyberte Strmé a rovinné.
 • Pro Strmou operaci pracující po hladinách v ose Z aktivujte funkci Navazující spirála.
 • Pro 3D konturování vyberte Navazující spirálu.
 • Dokončovací nástroj Kulová fréza o průměru 20.
 • V záložce Frézování dokončovací strategie, zadejte krok pro strmé i rovinné plochy 0.8.
 • Pomocí volby Náhled simulujte dokončovací operaci.

Na simulaci jsou patrné vysoké přejezdy nástroje. Pro jejich optimalizaci je možné změnit výšku, ve které má k přejezdům docházet.

 • Otevřete dokončovací strategii a v záložce Frézování vyberte tlačítko Výjezd/zanoření.
 • Zvolte Relativní výjezd.
 • Pomocí volby Náhled simulujte dokončovací operaci.

Nástroj v tento okamžik sjíždí rovnou na frézovanou plochu bez jakéhokoli nájezdu či výjezdu.

 • V dokončovací strategii pod záložkou Nájezdy zvolte:
  • Typ kroku: Smyčka.
  • Použít nájezd/výjezd: Pro všechny operace.
 • Pomocí volby Náhled simulujte dokončovací operaci.

Kontrola zbytkových materiálů na modelu.

 • Spusťte 3D simulaci.
 • Ve Stromu součástí vyberte solid, který programujete, pravým tlačítkem myši a zvolte Použít solid jako cílovou část k porovnání.
 • V kartě Domů > Skupině Simulace > Zobrazit zvolte Porovnání součástí.
 • Na modelu jsou viditelné modré pasáže, které značí zbytkový materiál.
 • Pro měření rádiusů zvolte z Konstrukce funkci Zakřivení.

Frézování zbytkových oblastí.

 • Otevřete původní 3D feature a ve stromu strategie vyberte Proces > Nová operace.
 • Mezi speciálními strategiemi, vyberte Zbytkový roh.
  • Možnosti: Podél.
  • Zbytkové: Průměr 20.
 • Nástroj pro strategii vyberte o průměru 6

Kontrola zbytkových materiálů na modelu.

 • Spusťte 3D simulaci.
 • V kartě Domů > Ve skupině Simulace > Zobrazit zvolte Porovnání součástí.
 • Na modelu nejsou viditelné žádné modré pasáže.

Vše by tedy nyní mělo být řádně obrobeno.

 

Lekce 3 - soustružení

Online průvodce pro soustružení ve FeatureCAM pro Vás teprve připravujeme...