Co je nového ve FeatureCAM 2018

FeatureCAM 2018® obsahuje nové jednodušší uživatelské prostředí Ribbon, zvýšení automatizace obrábění, nové možnosti čtení dat třetích stran a další funkce zvyšující produktivitu.


Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání a mnohem lepší práci s 3D.

Automatický úhel dokončení
Na základě obráběné oblasti může systém navrhnout optimální úhel řádkování u dokončení.

Automatické 3+2 polohování
PREMIUM, ULTIMATE
Použijte limity os stroje k automatickému určení standardního nebo alternativního vyklonění nástroje.

Vylepšené spirálové frézování
Nastavte křivku ostrůvku pro efektivnější spirálové frézování bez frézování vzduchu.

Synchronizace dlouhotočů
ULTIMATE
Programujte a simulujte rozšířené synchronizace, včetně oboustranných nástrojů u dlouhotočných automatů.

Laserové řezání v PartMaker
ULTIMATE
Programujte laserové obrábění přímo z modulu PartMaker.

Protahování
ULTIMATE
Používejte v modulu PartMaker nástroje protahování.

Vylepšené procesy PartMaker
ULTIMATE
Prohlížejte a používejte interaktivní 3D modely v seřizovacím listu a další vylepšení simulace.